Duivenmaatschappij:

Sans Peur - Herent

Hoofdbestuur:


Functie:Naam:Telefoon:Email:
Ere-voorzitterWijlen Frans Ranstel.:
VoorzitterAlex Ranstel.: 0475/67.04.81alex.rans@skynet.be
Co-voorzitterLuc Sentetel.: 016/29.05.76
SecretarisRudi Stommelstel.: 016/48.93.52 - 0470/120909rudistommels@sanspeurherent.be
Co-secretarisIvo Persoonstel.: 0494/325389ivopersoons@hotmail.com
Administratief-SecretarisJeroen Rommelaeretel.: 0472/51.53.19jeroen_rommelaere@hotmail.com
SchatbewaarderJeroen Ranstel.: 0479/72.87.38jeroenrans@sanspeurherent.be
Co-schatbewaarderJoris Rommelaeretel.: 0477/78.19.06joris.rommelaere@hotmail.com

Bestuur:


Functie:Naam:Telefoon:Email:
bestuurslidAndre Verlaenentel.: 016/23.59.92andreverlaenen@hotmail.com

© 2013 Sans Peur Herent